Transport de mercaderies

D’acord amb els nostres procediments, sempre efectuem el control de la qualitat logística de l’expedició abans d’efectuar la càrrega de la mercaderia en el transport.

Utilitzem les agències de transport més convenients per a cada necessitat i garantir el compliment de les taxes de servei acordades amb el client.

Homologuem, qualifiquem i avaluem les agències de transport utilitzades sigui quina sigui la destinació de la mercaderia.

A més, Disnet també pot responsabilitzar-se de la prestació de tot tipus de serveis com ara recerca i selecció de transportistes, negociació de les condicions, preparació dels contractes, gestió i control de l’execució. De la mateixa manera, pot gestionar serveis internacionals de transport i, per tant, fer els enviaments de comandes a qualsevol país de l’món