Recepció de mercaderies

Gestionem la recepció de totes les mercaderies d’acord amb els plecs de condicions prèviament acordats amb els clients.

També realitzem els controls de qualitat logístics i informem a el client i / o proveïdor de totes les incidències detectades.

Les nostres metodologies de treball busquen optimitzar els moviments, garantir la traçabilitat i maximitzar l’eficàcia de les operacions.