Com ho fem

Disnet és un 3PL que ofereix des de 1991 un servei flexible adaptat a les necessitats de cada client. La raó de ser de Disnet és assumir totes les necessitats logístiques dels nostres clients adaptant els nostres sistemes de treball, organització i instal·lacions per respondre als seus requeriments amb la màxima rapidesa i fiabilitat.

La nostra dimensió i proximitat ens col·loca a l’abast de qualsevol organització, des de petites empreses d’àmbit local fins a organitzacions industrials de major dimensió.

El nostre objectiu és millorar la competitivitat de les cadenes de subministrament dels nostres clients. Per això, destaquem en els pilars fonamentals d’un 3PL

millora contínua

Amb l’objectiu de millorar dia a dia la satisfacció dels nostres clients i assolir l’excel·lència com 3PL, en Disnet treballem amb metodologies de millora contínua que ens permeten optimitzar la competitivitat de la nostra organització dia a dia. El nostre objectiu és contribuir al fet que la cadena de subministrament dels nostres clients sigui el més eficaç i eficient possible.

Fruit d’això, estem treballant en el projecte de la construcció d’una nova nau logística a Sabadell. Comptarà amb una superfície superior als 11.000 m2 i més de 150.000 m3 de capacitat, certificada amb risc alt nivell 8 . Amb un layout adaptat a les noves exigències de el sector a tots els nivells (operacional, mediambiental, normatiu, social …).

ecosistema

Les cadenes de subministrament estan formades per múltiples agents. Si sou una empresa que ofereix els seus serveis dins de les activitats logístiques, creieu que podem establir sinergies, i esteu interessats en formar part del nostre ecosistema contactar amb nosaltres.

infraestructura

Disnet compta amb una nau logística a Sabadell de més de 6.500 m2 de magatzem i 900 m2 d’oficines. Les actuals instal·lacions estan pensades i adaptades a les necessitats de les cadenes de subministrament dels nostres clients, que són molt diverses en funció de l’tipus de producte i de les necessitats de manipulació que requereixen.

Sistema de gestió

El sistema integrat de gestió de qualitat de DISNET està basat en la norma ISO 9001: 2015 i en la norma ISO 28000: 2008, de les quals disposa de les corresponents certificacions.

A més, amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència empresarial nostra gestió està basada en el model EFQM de l’European Fundation Quality Management.

Aquesta metodologia de treball ens proporciona les següents fortaleses:

Enfocament a processos – per gestionar i tenir el control de cadascuna de les interaccions entre els processos i les jerarquies funcionals de l’organització.

confiança – per provar l’existència d’un sistema fort i segur de gestió de la nostra cadena de subministrament davant de reguladors i autoritats.

coherència – per proporcionar un enfocament coherent comú a tots els proveïdors dins de la nostra cadena de subministrament.

Satisfacció el client – per demostrar l’habilitat que posseeix la nostra organització de complir amb els requisits dels nostres clients.

Gestió de el risc – avaluem els riscos de seguretat i tenim implementats els controls o atenuants necessaris per gestionar les amenaces i potencials impactes en la seguretat i fiabilitat de la nostra cadena de subministrament.

Política del SIG

La Política del Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i De la Seguretat per a la cadena de subministrament de DISNET queda definida de la manera següent:

“Disnet és un operador logístic que ofereix un servei flexible adaptat a les necessitats de cada client. El nostre objectiu és facilitar l’externalització de la funció logística d’empreses fabricants o distribuïdores i convertir-nos en el departament de logística dels nostres clients.”

Planifiquem, organitzem, implementem, revisem i controlem els processos de tota la cadena de subministrament (aprovisionament, emmagatzematge, preparació de comandes, distribució, transport i altres activitats del procés productiu) amb el compromís de complir els requisits de qualitat i seguretat que esperen els nostres clients.

Disnet es compromet fermament amb els seus clients a:

 • Fer les nostres necessitats de logística dels nostres clients ia servir-los amb la màxima qualitat i rapidesa
 • Convertir el que sol ser una font de problemes per a moltes empreses en un avantatge competitiu atès que l’outsourcing ha de representar tenir un servei de més qualitat per estar subministrat per una empresa especialista
 • Desenvolupar les nostres activitats millorant la seguretat de la cadena de subministrament i integrar els sistemes de treball requerits pels clients al nostre Sistema Integrat de Gestió i convertir-los en processos àgils, dinàmics i fiables
 • Complir amb els estàndards de qualitat i seguretat compromesos amb els nostres clients, proporcionant un entorn segur en totes les operacions involucrades a la cadena de subministrament, incloent la protecció dels nostres empleats i de la mercaderia transportada
 • Destinar els recursos humans i físics necessaris per elaborar, comunicar, implementar i mantenir una política de seguretat d’acord amb les necessitats de l’empresa i dels clients.
 • Proporcionar una adequada formació al personal perquè duguin a terme bones pràctiques de qualitat i seguretat a la feina
 • Complir amb la legislació aplicable vigent, els requisits legals i reglamentaris i altres requisits que subscrigui l’organització
 • Millorar de manera continuada l’eficàcia del nostre Sistema Integrat de Gestió amb l’objectiu de:
  • identificar i avaluar totes les amenaces a la seguretat del nostre negoci per poder avaluar els riscos associats
  • identificar possibles deficiències del sistema integrat de gestió, implementant els mecanismes de correcció necessaris
  • revisar-lo periòdicament per tal de millorar-lo i adequar-lo a les condicions canviants del nostre entorn ia les necessitats dels nostres clients

La satisfacció dels nostres clients se sustenta en el tracte personalitzat que els dispensem, en la fiabilitat amb què realitzem les operacions que ens confien i la rapidesa en què realitzem els nostres serveis.

1/07/19 , Gerència Disnet

Gestió de la informació

La gestió de la informació és un element fonamental per a un 3PL. Per això, Disnet compta amb una aplicació SGA multi magatzem, que ens permet tractar la informació específica i pròpia dels productes més diversos i gestionar adequadament els fluxos de materials, així com tenir una estricta traçabilitat dels mateixos.

Els productes es gestionen d’acord amb el criteri de cua que ens especifica cada client:

FIFO, FEFO, LIFO, RND, ….

Disposem d’un sistema d’intercanvi de fitxers (csv, txt, pdf, etc.) via FTP a més de connectivitat via WebService (API REST, SOAP, XML …) per integrar-nos amb qualsevol sistema d’informació extern de manera que la informació entre els diferents agents de la cadena de subministrament flueixi en temps real i sense esperes.

Tot això ens permet donar visibilitat total de la traçabilitat dels productes i serveis en temps real per als nostres clients a través de la nostra plataforma web.

RSC

La responsabilitat social corporativa (RSC) va més enllà de l’acompliment de les lleis i les normes, donant per descomptat el seu respecte i el seu estricte compliment.

El compromís de Disnet amb l’excel·lència empresarial, ens exigeix anar més enllà dels nivells mínims. Per això busquem la gestió responsable de l’empresa. Això implica que actuem conciliant els interessos de l’negoci amb les expectatives que la comunitat té de nosaltres (particularment els nostres grups d’interès o stakeholders).

Això es tradueix en el nostre compromís amb les persones, medi ambient i l’ètica en totes les nostres operacions.

Disnet – La lógistica com a filosofia de treball

missió

Proporcionar competitivitat als processos logístics.

.

visió

Ser l’operador logístic de les cadenes de subministrament dels seus clients.

valors

Professionalitat, integritat, confiança, eficàcia i eficiència …

.

Disnet – Treballa amb nosaltres


  Recibirá copia de su mensaje en el email que nos ha proporcionado

  Les seves dades seran tractades per:
  empresa: DISNET SISTEMES DE DISTRIBUCION SA
  Les dades personals proporcionades es conservaran durant 5 anys

  Us informem que d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en aquest formulari seran incorporades a una base de dades gestionada per Disnet la finalitat de la qual és la selecció de personal. Si ho desitgeu podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades en els termes que estableix la Llei, adjuntant per escrit fotocòpia de el Document Nacional d’Identitat / Passaport a l’adreça: Disnet – Responsable de Protecció de Dades – Can Camps, 15, 08202 Sabadell