emmagatzematge

Tenim la capacitat per emmagatzemar múltiples tipologies d’unitats de càrrega (paletes, caixes, bobines, etc.) d’acord amb els estàndards més exigents de la manutenció. Tot això per garantir la seva correcta conservació.

Disposem de més de 6.000 ubicacions en racks convencionals de palet, més de 15.000 ubicacions de picking en una instal·lació de 6.500 m2 per emmagatzematge.

Per garantir la veracitat dels estocs, vam realitzar inventaris permanents i validem l’estat d’aquests.

El nostre Sistema de Gestió de Magatzem (SGA) ens permet aplicar una correcta distribució dels productes d’acord a la previsió del seu consum i així aconseguir una millor optimització de l’circuit logístic al magatzem